2024-04-23 Nr. 20-005-P | Dokumentą priėmė: Vilniaus regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis:
- 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros planu  (toliau – Vilniaus RPPl); 
- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis  (toliau – Gairės Nr. 1);
- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis  (toliau – Gairės Nr. 2);
- Vilniaus regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


  • Kvietimo „Įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą ir ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Švenčionių rajone“ aprašas
    2024-03-14 Nr. 20-005-P
  • Kvietimo „Įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą ir ugdymo įstaigų prieinamumo didinimas Švenčionių rajone“ aprašas
    2024-03-14 Nr. 20-005-P
Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 23 d.