2024-04-30 Nr. 23-001-P | Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis:

- 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planu   (toliau – Klaipėdos RPPl); 

- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis  (toliau – Gairės Nr. 1);

- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis  (toliau – Gairės Nr. 2);

- Klaipėdos regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.