2024-01-03 Nr. 21-003-P | Dokumentą priėmė: Alytaus regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Alytaus regiono plėtros planu, patvirtintu Alytaus regiono plėtros tarybos 2023 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. K-60 „Dėl Alytaus regiono plėtros tarybos 2023 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. K-19 „Dėl 2022 – 2030 metų Alytaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - Alytaus RPPl) ir Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės).