2024-05-02 Nr. 23-002-P | Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis:
- Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-10 „Dėl 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano patvirtinimo“ (Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2024 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. K/S-6 redakcija) (toliau - Klaipėdos RPPl); 
- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1381 redakcija) (toliau – Gairės Nr. 1);
- Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1382 redakcija  (toliau – Gairės Nr. 2);
- Klaipėdos regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.