2023-12-01 Nr. 25-004-P | Dokumentą priėmė: Panevėžio regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros planu, patvirtintu Panevėžio regiono plėtros tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plano patvirtinimo“ (toliau - Panevėžio RPPl) ir Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės).

Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 29 d.