2024-04-25 Nr. 23-003-P | Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planu, patvirtintu Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-10 „Dėl 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano patvirtinimo“ (Klaipėdos regiono plėtros tarybos 2024 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. K/S-6 redakcija) (toliau - Klaipėdos RPPl), Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1637 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-1382 redakcija) (toliau – Gairės) ir Klaipėdos regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.