2022-12-23 Nr. 06-004-P | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Aprašas Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-665 „Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pakeitimo“.


 • Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas
  2023-08-18 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2023-01-02 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2023-01-02 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugpjūčio 18 d.