2022-12-30 Nr. 04-013-P | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 7 (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-417 „Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo“.


Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 16 d.