2023-04-18 Nr. 10-045-P | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 2 (Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-275 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia - mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


  • Projekto sutarties forma
    Forma
    2023-04-18 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • Projekto įgyvendinimo plano forma
    Forma
    2023-04-18 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. balandžio 17 d.