2024-05-15 Nr. 28-204-P | Dokumentą priėmė: Telšių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros planu, patvirtintu Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. K/S-5 „Dėl 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano patvirtinimo“ ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairėmis (toliau - Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrengimas Telšių rajono savivaldybės Upynos kaime“ aprašas
2024-03-20 Nr. 28-204-P
Atnaujinimo data: 2024 m. gegužės 15 d.