2023-11-13 Nr. 10-040-T | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemos mokslo centruose“ projektų finansavimo aprašu Nr. 2, patvirtintu 2023 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-4 „Dėl Šveitimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemos mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo ,,Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių" aprašas
2023-01-16 Nr. 10-040-T

Dokumento priedai
PĮP pildymo pavyzdys
2023-10-04 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 13 d.