2023-06-05 Nr. 02-086-P | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-292 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


  • Projekto sutarties forma
    Forma
    2023-06-05 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • Projekto įgyvendinimo plano forma
    2023-06-04 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. birželio 13 d.