2024-03-25 Nr. 23-515-P | Dokumentą priėmė: Klaipėdos regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Regioninės pažangos priemonės 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-627 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo, 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. kovo 10 d. Klaipėdos regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. K/S-10 „Dėl 2022–2030 m. Klaipėdos regiono plėtros plano patvirtinimo“ (aktualia redakcija), ir Centrinės projektų valdymo agentūros Klaipėdos regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.