2024-02-26 Nr. 09-019-P | Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 13, patvirtintu 2023 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-806 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


 • Kvietimo „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“ aprašas
  2023-07-20 Nr. 09-019-P
 • Kvietimo „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas“ aprašas
  2023-07-20 Nr. 09-019-P

 • DUK
  2023-09-18 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2023-07-20 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2023-07-20 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. vasario 26 d.