2023-11-13 Nr. 09-008-P | Dokumentą priėmė: Sveikatos apsaugos ministerija | Aprašas

Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus „Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas“ (Kvietimas) parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 6 (Aprašas), patvirtintu 2022 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1928 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo "Regioninių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas" aprašas
2022-12-30 Nr. 09-008-P

 • Projekto sutarties forma
  Forma
  2022-12-30 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika
  Forma
  2022-12-30 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2022-12-30 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. lapkričio 13 d.