2024-03-20 Nr. 01-014-P | Dokumentą priėmė: Aplinkos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ veiklos „Statinių gyvavimo ciklo (SGC) modeliavimo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau - PFSA) patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. D1-77 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. Įsakymo Nr. D1-190 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.