2024-03-29 Nr. 02-091-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 4-178 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 13 priedu „2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ aprašas
2023-12-27 Nr. 02-091-K

 • Pagalbos reikalavimų pristatymas
  2024-04-09 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • PFSA pakeitimas
  2024-04-02 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • DUK
  2024-04-02 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Kvietimo pristatymas
  2024-03-26 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Projekto įgyvendinimo plano (PĮP) šablonas
  2024-03-26 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • MTEP rekomendacijos
  2024-03-26 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Frascati vadovas
  2024-03-26 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • „Vienos įmonės“ deklaracijos forma
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projektų finansavimo sąlygų aprašas
  Projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projekto biudžeto ir veiklų detalizacijos forma
  Forma
  2024-03-26 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Projekto (įskaitant jungtinį projektą) atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo forma
  Forma
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • Informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, pateikimo lentelė
  2024-01-08 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 09 d.