2023-07-17 Nr. 03-010-J | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą“ poveiklių „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą visoje Lietuvoje“ ir „Gaminančių vartotojų investicijos į naujų AEI naudojančių elektros energijos gamybos pajėgumų sukūrimą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 1-198 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


  • Projekto sutarties forma
    Forma
    2023-07-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
  • Projekto įgyvendinimo plano forma
    Forma
    2023-07-17 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. liepos 14 d.