2024-01-10 Nr. 28-401-P | Dokumentą priėmė: Telšių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-439, 2020-2030 m. Telšių regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. K/S-34 (aktualia redakcija) ir Centrinės projektų valdymo agentūros Telšių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.

Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 09 d.