2023-10-24 Nr. 07-009-P | Dokumentą priėmė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ 15 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Sostinės regionas)“ ir 16 veiklos „Socialinių paslaugų suderinamumo su individualiais asmens (šeimos) poreikiais didinimas, paslaugų teikėjams suteikiant reikalingų kompetencijų (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. A1-591 (Aprašas).

Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 24 d.