Nr. 04-022-P | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-315 „Dėl Finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-269 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“ pakeitimo“ patvirtintu pažangos Nr. 04-001-08-05-01 „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (Aprašas) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.