2023-04-07 Nr. 08-006-K | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija | Kvietimas

 • Projektų finansavimo sąlygų aprašas
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Verslo plano 2 priedo forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Verslo plano 1 priedo forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Verslo plano forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Pažymos dėl projekto tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų detalizavimo forma (PFSA priedas Nr. 2)
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašo forma (PFSA priedas Nr. 1)
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Vienos įmonės deklaracijos forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto sutarties forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Informacijos apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Informacijos apie projekto biudžeto paskirstymą forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Partnerio deklaracijos forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus
  2023-06-02 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas
  2023-04-21 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
Atnaujinimo data: 2023 m. liepos 25 d.