2022-12-27 Nr. 06-005-P | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės
Nr. 08-001-04-01-01 (toliau – PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-988 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“


Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 23 d.