2024-06-06 Nr. 10-056-K | Dokumentą priėmė: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4, patvirtintu 2023 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“ aprašas
2024-04-30 Nr. 10-056-K

Atnaujinimo data: 2024 m. liepos 08 d.