2022-12-28 Nr. 02-006-K | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ 1 veiklos „Efektyvus inovacijų politikos įgyvendinimas ir didesnė inovacijų paklausa, startuolių ekosistemos ir žaliųjų inovacijų plėtra“ 1.2 poveiklės „Skatinti aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-1200 (toliau – PFSA) ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • 02-006-K kvietimo 2.1.3 poveiklės PĮP pildymo PAVYZDYS (nepildomas)
  Informacija
  2023-02-07 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 02-006-K kvietimo 2.1.1 ir 2.1.2 poveiklių PĮP pildymo PAVYZDYS (nepildomas)
  Informacija
  2023-02-07 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 02-006-K kvietimo 2.1.3 poveiklės PĮP forma pildymui
  Forma
  2023-02-07 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • 02-006-K kvietimo 2.1.1 ir 2.1.2 poveiklių PĮP forma pildymui
  Forma
  2023-02-07 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Mokymai kvietimo SKATINTI APLINKAI PALANKIŲ PRODUKTŲ ARBA TECHNOLOGIJŲ SUKŪRIMĄ IR (AR) DIEGIMĄ pareiškėjams
  Informacija
  2023-01-25 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • PIRKIMO IR (ARBA) IMPORTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TINKAMUMO FINANSUOTI EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR (ARBA) LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KLAUSIMYNAS
  Informacija
  2022-12-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • „VIENOS ĮMONĖS“ DEKLARACIJA
  Forma
  2022-12-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
 • INFORMACIJOS, REIKALINGOS PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS ĮVERTINTI, PATEIKIMO LENTELĖ
  Forma
  2022-12-28 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. vasario 07 d.