2022-10-24 Nr. 03-006-K | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija | Kvietimas

Kvietimas parengtas vadovaujantis pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ veiklos „Vandenilio gamyba ir panaudojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu. 


 • Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus DE MINIMIS)
  2023-01-27 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Tinkamumo finansuoti patikros lapas
  2023-01-02 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija
 • Veiklos ,,Vandeninio gamyba ir panaudojimas" pristatymas
  2022-12-23 | Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Papildomi AEI pajėgumai bendro stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Paramą gavusių įmonių bendro stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Viešųjų pirkimų bendro stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Produkto stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Rezultato stebėsenos rodikjlio aprašymo kortelė
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
 • Naudos ir kokybės vertinimo patikros lapas
  Kvietimas
  2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Energetikos ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 25 d.