2024-06-13 Nr. 28-109-P | Dokumentą priėmė: Telšių regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. kovo 10 d. Telšių regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. K/S-5 (aktualia redakcija), Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis 2023 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-192 bei 2024 m. balandžio 2 d. Centrinės projektų valdymo agentūros raštu Nr. 2024/2-3799 suderintu ir Europos Sąjungos fondų investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt paskelbtu Telšių regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


Ankstesnės dokumento versijos
Kvietimo „Viešojo transporto priemonių informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas Mažeikiuose“ aprašas
2024-04-30 Nr. 28-109-P
Atnaujinimo data: 2024 m. birželio 14 d.