Nr. 08-013-T | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Viešųjų suslėgtų biodujų pildymo stotelių (pritaikytų pildyti biometanu) įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-402 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pateiktu kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.


 • Projekto sutarties forma
  2023-09-21 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Projekto įgyvendinimo plano forma
  Forma
  2023-09-21 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
 • Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus
  2023-09-20 | Dokumentą priėmė: Susisiekimo ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 20 d.