2024-03-18 Nr. 21-518-P | Dokumentą priėmė: Alytaus regiono plėtros taryba | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis Regioninės pažangos priemonės Regioninės pažangos priemonės 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairėmis (Gairės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-627 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo, 2022–2030 m. Alytaus regiono plėtros planu (RPPl), patvirtintu 2023 m. balandžio 5 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. K-19 „Dėl 2022–2030 m. Alytaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ (aktualia redakcija), ir Centrinės projektų valdymo agentūros Alytaus regiono kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planu.