2022-08-05 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Metodika

Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219, patvirtintas dokumentas.

Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus  ir projektų kodavimo instrukcija  detalizuoja kvietimų ir projektų unikalaus kodo sudarymą.

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 19 d.