2022-10-14 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Informacija

Informacija pristatyta Stebėsenos komiteto 2022-10-20 d. posėdyje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos teikiamas pasiūlymas dėl programos pakeitimo detalizuotas 1 priede.


Dokumento priedai
Pasiūlymas keisti 2021-27 m. ES fondų investicijų programą
Informacija
2022-10-14 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 21 d.