2023-06-26 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra | Metodologinis dokumentas

Metodinė medžiaga projektų vykdytojams