2022-10-20 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės „Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. lapkričio 7 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt


Dokumento priedai
Pastabų ir pasiūlymų_lentelė_Investuoti į naujų APV_prad_inovat_PFSA
Informacija
2022-11-11 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. lapkričio 11 d.