2023-10-03 Nr. 1V-432 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Aprašas

Pažangos priemonės aprašas


Ankstesnės dokumento versijos
Pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašas
2022-08-31 Nr. 1V-432

Dokumento priedai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Aprašas
2023-10-09 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-002-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ veiklų „Sukurta ir įdiegta valstybės tarnybos vadovų kompetencijų ugdymo sistema („Lyderystės Akademija“)“, „Sukurta ir įdiegta strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje nustatymo, ugdymo ir palaikymo sistema" ir „Suprojektuota ir įdiegta pažangi viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistema“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 09 d.