Nr.   | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Dokumentai

Parengiamosios PAK derinimui.docx
2022-11-04

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų atrankos kriterijų.

 

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. lapkričio 17 d. (imtinai) el. paštu: indre.barciene@vrm.lt

Susiję dokumentai

Konsultacijų pažyma parengta po konsultacijų su suinteresuotomis šalimis ir socialiniais ir ekonominiais partneriais dėl Pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų atrankos kriterijaus projekto pabaigos
Projektų atrankos kriterijai 2022-12-05
Nr.  2022-12-05 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 05 d.