2023-02-09 Nr. 1V-58 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Aprašas

 • Pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Parama miesto vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas
  Aprašas Dokumento projektas
  2023-03-31 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
 • Pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo pakeitimo projektas
  Aprašas Dokumento projektas
  2023-03-31 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

  „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia išvadoms Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

   

  Įsakymo projektu keičiamas ir nauja redakcija dėstomas 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašas (toliau – Aprašas) ir Aprašas papildomas antru priedu „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Parama miesto vietos veiklos grupių kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašu.

   

  Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. balandžio 17 d. (imtinai) el. paštu: virginija.lauruvene@vrm.lt.

Atnaujinimo data: 2024 m. balandžio 05 d.