Nr. 1V-58  | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA)

Dokumentai

PFSA vietos plėtros strategijų rengimui.docx
2023-02-22
Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 02 d.