Nr.   | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Aprašas

Dokumentai

Vietos plėtros strategijų rengimo PFSA.docx
2022-12-13

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.
 
Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. gruodžio 28 d. el. paštu: indre.barciene@vrm.lt  
 

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 13 d.