2022-12-13 Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.
 
Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. gruodžio 28 d. el. paštu: indre.barciene@vrm.lt  
 


Dokumento priedai
Pastabų ir pasiūlymų lentelė
2023-02-07 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. vasario 07 d.