2022-08-12 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ investicinės veiklos „Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijus.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Žalesnė Europa“ lėšomis.

 

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

 


Dokumento priedai
Pastabų derinimo lentelė
Informacija
2022-09-01 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Pastabų derinimo lentelė

Atnaujinimo data: 2022 m. spalio 14 d.