2023-02-09 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ investicinės veiklos „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Teisingos pertvarkos fondas“ Teisingos pertvarkos fondo lėšomis.


Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. vasario 24 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.

Atnaujinimo data: 2023 m. vasario 09 d.