2022-12-05 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija viešam aptarimui teikia poveiklės „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus  (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Kviečiame teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus iki 2022 m. gruodžio 16 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ poveiklės: „Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus“ (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai)“  projektų finansavimo salygų aprašas.

 


Dokumento priedai
SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
2023-02-01 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. vasario 01 d.