2022-08-12 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ investicinės veiklos “Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose”  poveiklės:  „Siekiant stiprinti verslo pozicijas tarptautinėse vertės grandinėse , skatinama labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių  tarptautinė tinklaveika, įsitraukimas į mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų  partnerystės tinklus” (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionai) projektų atrankos kriterijus.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“. “ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.


Dokumento priedai
Derinimo pažyma
2022-09-01 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Derinimo pažyma

Atnaujinimo data: 2022 m. spalio 14 d.