2024-04-23 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija viešam aptarimui teikia pasiūlymus dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“  veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės: „ Investuoti į naujų APV produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2024 m. gegužės 8 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.


Dokumento priedai
SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DERINIMAS
Aprašas
2024-05-14 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2024 m. gegužės 14 d.