2022-10-21 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“  veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ poveiklės: „ Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai“, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, (pažengę inovatoriai) projektų atrankos kriterijus.Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“. “ lėšomis.
Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. lapkričio 9 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.


Dokumento priedai
Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų vertinimas
Dokumento projektas
2023-01-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 12 d.