2023-03-15 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr.  05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ veiklos „Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės teritorijos) Akmenės raj. sav., Jonavos raj. sav. ir Mažeikių raj. sav.“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą. Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Teisingos pertvarkos fondas“ Teisingos pertvarkos fondo lėšomis.


Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. kovo 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt.


Dokumento priedai
Gautų socialinių ir ekonominių partnerių pastabų derinimo lentelė
Informacija
2023-07-19 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. liepos 19 d.