2022-09-15 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“  investicinės veiklos „. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugsėjo 29 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt


Dokumento priedai
Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui derinimo lentelė
Informacija
2022-10-06 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. spalio 06 d.