2023-03-10 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas Projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) projektas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklos „Į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimas (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

 

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. kovo 24 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt


Dokumento priedai
Sosialinių ir ekonominių patnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų vertinimas
2023-04-03 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. balandžio 03 d.