2022-09-29 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Aprašas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“  veiklos „Duomenų mainų įrankio sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. spalio 6 d. (imtinai) el. paštu: inga.petrauskiene@eimin.lt


Dokumento priedai
Pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ veiklos „Duomenų mainų įrankio sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui derinimo lentelė
2022-10-21 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2022 m. spalio 21 d.