2022-03-10 Nr. ĮV-274 | Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Aprašas

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašas

Atnaujinimo data: 2022 m. spalio 28 d.