2022-11-24 Dokumentą priėmė: Kultūros ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“  veiklos „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų atrankos kriterijų pristatymas Stebėsenos komitetui 2022-11-24 d. posėdyje.

Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 02 d.