2023-03-03 Nr. A1-134 | Dokumentą priėmė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Aprašas

Kvietimas parengtas vadovaujantis 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ 3 veiklos „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas“ 3.1 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Sostinės regione“ ir 3.2 poveiklės „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą (rūpybą) šeimos aplinkoje, vystymas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-50 (toliau – Aprašas).

Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 08 d.